Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

JPC Jedinstveni registar

CD izdanje

Posedujemo podatke za :
budžetske ustanove, javna preduzeća, zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove (fakulteti, više, srednje i osnovne škole), advokate, sudove, firme u stečaju, ugašene firme.

Pogledaj

Štampano izdanje JPC PIB PDV

Mogućnost pretraživanja po bilo kom zadatom uslovu (matični broj, PIB broj, tekući račun, naziv, adresa, telefoni, šifra delatnosti, ovlašćeno lice...) Mogućnost štampanja izabranih firmi.

Pogledaj

CD izdanje - podaci, pretrage

* Direktna pretraga
* Proširena pretraga
* Štampa

Pogledaj

JPC - Info Centar

Služba informativnog centra telefonom za sve naše korisnike, svakim radnim da- nom od 07 - 16h.

Pogledaj

EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×