Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

CD izdanje

Elektronsko izdanje - JPC PIB PDV na 2 CD-a

Sadrži podatke svih registrovanih Pravnih lica, STR i SZR, predstavništava, državnih institucija, ministarstava, zdravstvenih ustanova, javnih preduzeća, malih privatnika, advokata i dr. na teritoriji Srbije.

CD izdanje izlazi godišnje kao softver sa kompletnim pretraživačem. Dovoljno je da se unese jedan podatak firme (naziv, adresa, matični broj, pib...) i da se dobiju svi ostali registrovani podaci firme. Moguće je izabrati spisak firmi na osnovu naziva firme, šifre delatnosti, pdv da, ili ne, veličine preduzeća, adrese, broju telefona i odštampati listing - izveštaj, ili u formatu nalepnica za koverte.

MINISTARSTVA | JAVNA PREDUZEĆA | ZDRAVSTVENE USTANOVE | ADVOKATI

EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×