Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

JPC program - pretraga po Sifri delatnosti:

Sifra delatnosti Lista delatnosti

Pretraga po delatnosti

Sva Pravna Lica na teritoriji Republike Srbije su registrovana za odredjenu delatnost. Šifre delatnosti sadrže četiri cifre. Stare petocifrene šifre delatnosti su zadržane u tabeli radi pretraživenja u nedostatku podatka o novoj šifri. Klikom mišem na taster sa desne strane polja odedjujete kategoriju za pretraživenje: broj 5 označava pretragu po staroj šifri, a broj 4 po novoj:


Pretraga po delatnosti se može izvršiti ukucavanjem šifre delatnosti u polje za pretraživanje, ili biranje delatnosti iz "liste delatnosti".

primer 1:


Kucajte u polje "šifra delatnosti" 5811 (izdavanje knjiga i brošura). Proverite da li je ispisan broj 4 u polju desno.


Pritisnite taster ENTER na tastaturi, ili kliknite na dugme "PRETRAŽI" u gornjem meniju, ili klinite mišem na strelicu sa desne strane polja.

Dobićete spisak firmi u Srbiji koji se bave delatnoću 5811. Takodje ovu pretragu možete kombinovati sa adresom (locirati na odredjeno Mesto, opštinu, ili okrug) zatim po PDV DA/NE, ili veličini preduzeća.

Lista delatnosti

Lista delatnosti je tabelarni spisak delatnosti po nazivima sa mogućnošću pretraživanja. Tako je moguće pretražiti firme po delatnosti ako ne znate tačnu šifru delatnosti. Postoje dve liste delatnosti za pretraživenje po staroj 5-cifarnoj i novoj 4-cifarnoj šifri delatnosti.

Kliknite jednaput mišem na dugme "lista delatnosti". Ako tražite po novoj šifri delatnosti proverite da li je ispisan broj 4 u polju desno:


i otvoriće se tabela:


sa koje možete izabrati željenu delatnost za pretraživanje.

Kliknite mišem na naziv delatnosti i pojaviće se spisak poddelatnosti. Tako po tabeli možete da "šetate" po delatnostima i poddelatnostima sve dok ne izaberete parametar za pretraživanje. Možete tražiti spisak firmi za tačno odredjenu delatnost, a možete tražiti spisak za grupu delatnosti kojima ta delatnost pripada.


Pritisnite taster ENTER na tastaturi, ili kliknite na dugme "PRETRAŽI" u gornjem meniju, ili klinite mišem na strelicu sa desne strane polja. U polju ospod Naziva firme pojaviće se spisak izabranih firmi. Klikom na pojedinu firmu sa spiska dobijate njene podatke na ekranu.

Za sledeće pretraživanje pritisnite taster "PONIŠTI".

<<< vrati se na pretraživanja


EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×