Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

JPC - Reklamni prostor

Štampano izdanje - JPC PIB PDV

Nudi više različitih opcija za oglašavanje i reklamiranje u knjizi i na omotu CD-a:

  • Logo-kocka na prednjoj i zadnjoj strani knjige
  • Podkorična reklama na celoj strani - sito štampa
  • Logo-kocka na internet strani JPC-a

Zakupom reklamnog prostora u JPC PIB PDV-registru vašu reklamu mogu da vide svi naši korisnici na celoj teritoriji Srbije. Zakup prostora traje u toku jednog godišnjeg izdanja.

Porudžbine se primaju u toku cele godine i vaša reklama će biti objavljena u prvom sledećem izdanju. Za više informacija o oglašavanju i reklamiranju preko JPC PIB PDV-registra možete se obratiti našem Info-centru na brojeve telefona: 011/794-1320; 011/794-2178; 011/794-1769.


EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×