Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

Štampano izdanje

Štampano izdanje - JPC PIB PDV

Sadrži podatke registrovanih Pravnih lica na teritoriji Srbije. Objavljeni podaci su: naziv firme, matični broj, PIB, tekući račun, registrovana adresa i brojevi telefona.

Svako novo izdanje je u potpunosti je ažurirano sa novim podacima. Pretraga je brza i jednostavna, po mestima, opštinama i po abecednom redu. Podaci za pretraživanje korisni su kako za domaće firme tako i za strane firme koje saradjuju sa domaćim firmama, ili posluju na našem tržištu.

Kao i svaka publikacija JPC PIB PDV - štampano izdanje omogućava reklamiranje zainteresovanim korisnicima u vidu objavljivanja logo-kocke na naslovnoj, na zadnjoj strani i štampane reklame na punoj strani registra.

pogledaj primer strane >>>
klikni za pregled slika >>>


EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×