Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

JPC program - Kombinovana pretrazivanja:

Komb. pretraživanja

KOMBINOVANA PRETRAŽIVANJA

Kada pretražujete po adresi, delu naziva , delatnosti, PDV-u, ili veličini preduzeca obično vam nije potrebna pretraga za celu teritoriju Republike Srbije već, samo na odredjenoj lokaciji (Mesto, Opština, Okrug), da li su firme u sistemu PDV-a, za odredjenu veličinu preduzeća, ili delatnost.

Pretraživač "JPC Jedinstveni Registar" vam omogućava da izvršite sledeća kombinovana pretraživanja:

1. Naziv /sadrži - adresa:


- U polju "Naziv firme" kliknite na opciju "sadrži". Kucajte u polje "Naziv" na pr. DDOR. Izvršite pretragu pritiskom na taster ENTER na tastaturi, ili klikom na dugme "PRETRAŽI" u gornjem meniju. Dobićete spisak firmi u Srbiji koje u nazivu sadrže DDOR.

- pritisnite taster "PONIŠTI".

- U polju "Naziv firme" zadržite opciju "sadrži" i ukucajte ponovo DDOR. Zatim unesite u polje "Opština" - NOVI SAD. Pojaviće se NOVI-SAD GRAD. Izvršite pretragu pritiskom na taster ENTER na tastaturi, ili klikom na dugme "PRETRAŽI" u gornjem meniju. Izbor koji sledi je spisak firmi koje u nazivu sadrže DDOR, ali samo u Novom Sadu.

2. adresa - PDV:


- Ukucajte u polje "Opština" - ŠABAC. Pretraga će ispisati 1905 firmi iz Šapca.

- pritisnite taster "PONIŠTI".

- Kucajte ponovo u polje "Opština" - ŠABAC. U polju PDV povucite u padajucem meniju nadole na opciju DA. Izvršite pretragu pritiskom na taster ENTER na tastaturi, ili klikom na dugme "PRETRAŽI" u gornjem meniju. Izaćiće spisak od 909 firmi koje su registrovane u Šapcu i koje su u sistemu PDV-a. Kada biste pretražili kombinaciju ŠABAC - PDV/NE dobicete spisak od 996 firmi. Sa prethodnim spiskom od 909 izabranih firmi njihov ukupan zbir mora da bude jednak broju svih firmi u Šapcu.

ostali primeri:

Unakrsno možete pretraživati:


Na primer: adresa - PDV - vel. preduzeća - delatnost i tako dalje.

<<< vrati se na pretraživanja


EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×