Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

Štampano izdanje

Štampano izdanje - JPC PIB PDV

Sadrži podatke registrovanih Pravnih lica na teritoriji Srbije. Pretraga se vrši po abecednom redu, prema mestima u kojima su firme registrovane.

Objavljeni podaci su:
  • Naziv firme
  • registrovana adresa
  • PIB
  • Matični broj
  • tekući računi (do dva računa)
  • šifra delatnosti
  • broj telefona i broj fax-a

pogledaj primer strane >>>
klikni za pregled slika >>>


EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×