Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

CD izdanje - podaci, pretrage

Elektronsko izdanje - JPC PIB PDV na 2 CD-a je softver sa pretraživačem:

startovanje (uključenje) programa >>>

prozor programa i polja za pretraživanje >>>

Direktna pretraga:


EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×