Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

JPC program - Pretraga po broju Telefona, E-mail, web adresi, imenu ovlascenog lica:

Po broju Telefona Po E-mail adresi Po Web-adresi (sajt) Ime ovlašćenog lica

Pretraga po broju TELEFONA:

Iznad tabele za prikaz brojeva telefona i faksa firme nalazi se polje za pretraživanje po broju telefona:

Ukucati pozivni broj i broj telefona u polje "traži" (za prebacivanje sa jednog polja na drugo koristite taster TAB sa tastature):


Da biste dobili podatke za traženi broj telefona pritisnite taster ENTER sa tastature, ili kliknite na taster "PRETRAŽI" u gornjem meniju, ili kliknite mišem na strelicu sa desne strane (slika gore).

Napomena: ako više različitih subjekata ima isti broj telefona/faksa onda će se kao rezultat petrage pojaviti spisak izabranih firmi. Neophodno je kliknuti na traženu firmu sa spiska da biste videli njene podatke.

Za sledeće pretraživanje kliknite na taster "PONIŠTI".

Pretraga po "E-mail" adresi:

U polje "E-mail" ukucati E-mail adresu firme za koju se traže podaci i pritisnuti taster ENTER sa tastature, ili kliknuti na taster "PRETRAŽI" u gornjem meniju ekrana.

Nakon izvršene pretrage možete poslati neki sadržaj (pismo, sliku, bilo kakav elektronski materijal) na taj E-mail tako što ćete kliknuti jedanput mišem na opciju "send" sa desne strane polja.

Napomena: E-amil adresu obavezno kucati tačno redom kako je zapisana! Pretraga po delu naziva nije mogucća.

Za sledeće pretraživanje pritisnite taster "PONIŠTI".

Pretraga po "web-sajt" adresi:

U polje "web-sajt" ukucati web-adresu firme za koju se traže podaci i pritisnuti taster ENTER sa tastature, ili kliknuti na taster "PRETRAŽI" u gornjem meniju ekrana.

Napomena: kada kucate web-adresu ne morate obavezno unositi celu putanju već možete pretražiti tako što kucate samo naziv sajta, ili deo naziva sajta i pritisnite ENTER, ili "PRETRAŽI". Program mora da pronadje adekvatan sajt, ili da izbaci spisak sajtova koji se zovu tako kako ste tražili.

Na primer:

- kucajte u polje web-sajt: www.bebakids.com.


Pritisnit ENTER, ili kliknite "PRTRAŽI". Dobićete podatke Pravnog Lica KIDS BEBA.

- kucajte u polje web-sajt samo BEBAKIDS bez www!


Pritisnite ENTER i vidite šta dobijate. Dakle, pretrage su maksimalno olakšane.

Ako postoje više web-adresa sa istim nazivom koji tražite pojaviće logično spisak firmi u polju "Naziv firme" pa ćete iz liste kliknuti na traženu firmu za podatke.

Ako ste povezani na internet možete da pogledate sajt za koji ste izvršili pretragu klikom mišem na dugme "connect" sa desne strane polja:


Pretraga po Ovlašcenom licu:

U polje "Ovlašceno lice " ukucati prezime i ime lica koje može da bude direktor, vlasnik, ili drugo ovlašceno lice za upravljanje firmom ciji se podaci traže. Pritisnuti taster ENTER sa tastature, ili kliknuti na taster "PRETRAŽI" u gornjem meniju ekrana.

Napomena za pretragu u STR bazi:

Kod STR-a je ovlašceno lice zapravo vlasnik Samostalne Radnje i samim tim to je drugi po važnosti podatak u STR-u posle naziva radnje. Kako STR radnji ima dosta (preko 300.000 subjekata) tako ima puno vlasnika koji se isto zovu kada je slučaj da se isto ime i prezime ponavlja više puta u tabeli. Program "JPC - Jedinstveni Registar - STR i SZR" vam omogućava da unošenjem samo prezimena, ili samo imena vlasnika izvršite pretragu na sledeći način:

- otvorite bazu JPC - STR i SZR.

- nakon što ste uneli jedno od imena, ili prezime, prosto počnite da listate strelicom na dole dok ste u polju "Ovlašćeno lice".

- Napr. kucajte prezime MIHAJLOVIĆ DRAGAN. Ostanite u polju "ovlašćeno lice". Povlačenjem strelice sa tastature na dole izlistavate jednog po jednog Mihajlović Dragana i primetićete da dok u polju "Ovlaćeno lice" ostaje isto "Mihalović Dragan" u ostalom poljima se smenjuju podaci radnji čiji su ti Mihajlovići vlasnici.

Tako listate jednu, po jednu radnju dok ne dodjete do tačno one radnje vlasnika Mihajović Dragana koju tražite. Osim ostalih podataka videćete njegovo puno ime i prezime, adresu i t.d. i problem će biti rešen.

<<< vrati se na pretraživanja


EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×