Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

JPC program - Pretraga po Maticnom broju, PIB-u, PDV broju:

Po Matičnom broju Po PIB broju Po PDV broju Zajednički MBR i PIB

Pretraga po Matičnom broju:

U polje"Matični Broj" ukucajte Matični Broj firme za koju tražite podatke.

Matični brojevi imaju osam cifara i počinju sa 1, 2, 5, 6, ili 9. Napr. kucajte MBR sa početkom 1 i pojaviće se ostatak prvog MBR-a sa 1. Zatim nastavite kucanje do željenog broja i izvršite pretragu pritiskom na taster ENTER na tastaturi, klikom na dugme "PRETRAŽI", ili klikom na strelicu u gornjem, desnom uglu polja.

- sedmocifreni Matični brojevi: Matični brojevi koji imaju sedam cifara počinju sa nulom ispred kako bi cifarski odgovarali osmocifrenim Matičnim brojevima kod tabelarnog prikazivanja kakav je u bazi. Mogu se kucati u obe varijante sa i bez nule na pocetku. Na pr: kada kucate nulu ispred pojavljuje se:


Ako unesete isti broj bez nule, dakle kucate 2109794 što i jeste MBR firme, ali sa jednom cifrom manje, program neće šrafirati sa desne strane ostatak, ali ćete svejedno izvršiti pretraživanje pritiskom na taster ENTER na tastaturi, klikom na dugme "PRETRAŽI":


ili klikom na strelicu desno:


Moguće su preprakve prekucavanjem, ili sa "Backspace " na tastaturi.

Za sledece pretraživanje pritisnite taster "PONIŠTI".

Pretraga po PIB broju:

U polju "PIB" kucajte PIB firme za koju tražite podatke. Kada kucate broj od početka pojavljuje se ostatak prvog sledećeg broja šrafiran plavo. Kucajte dok ne dobijete na ekranu PIB za koji želite da izvršite pretragu.


Pritisnite ENTER na tastaturi, ili kliknite mišem na taster "PRETRAŽI" na ekranu.


Takodje možete pronaci PIB preko padajućeg menija koji imaju gotovo sva polja:


Dovoljno je da kliknete duplo na izabrani PIB iz menija i dobićete podatke.

- traženje spiska firmi po PIB-u: Ako ne ukucate PIB do kraja već napr. samo broj 104, ostatak broja biće šrafiran. Kucajte "Backspace" na tastaturi i ostaće samo broj 104 za pretraživanje. Pritisnite ENTER, ili kliknite "PRETRAŽI" i dobićete spisak firmi u polju ispod Naziva koje počinju sa 104.

Ovakav zahtev je izuzetno redak, ali postoji napr. u poslovima likvidature u velikim Javnim preduzećima.

Za sledeće pretraživanje kliknite na taster "PONIŠTI".

Pretraga po PDV-broju:

Ako vam je poznat PDV broj firme za koju tražite podatke, neophodno je da ukucate broj u polje: "PDV-broj" desno od padajućeg menija PDV DA/NE. Pritisnite taster ENTER na tastaturi, kliknite mišem na dugme "PRETRAŽI" u gornjem meniju, ili kliknite mišem na strelicu sa desne strane polja PIB.

Ako je PDV broj koji ste uneli upisan u našu bazu onda će vam izaći podaci te firme na ekranu.

Za sledeće pretraživanje kliknite na taster "PONIŠTI".

Zajednički Matični broj i PIB:

Postoje privredni subjekti kao što su velika preduzeća, Holding kompanije, Javna preuzeća, Banke, Osiguravajuca društva, predstavništva i t.d. koja u svom sastavu imaju više firmi i u tom slučaju se može desiti da postoje više firmi sa istim Matičnim brojem, ili PIB-om. Takodje moguće je kod našeg unosa u bazu zapisati posebno sedište i direkcije iste firme kao dva, ili više različitih subjekata za pretraživanje.

Napr. kucajte u polje Maticni broj 08194815 i izvršite pretragu pritiskom na taster ENTER na tastaturi, ili klikom na "PRETRAŽI" u gornjem meni-u. Dobija se:


ni manje, ni više nego spisak firmi koje imaju ovaj Matični broj. U ovom slučaju to su filijale DDOR Osiguranja koje imaju i isti PIB! Dakle ako se traži MBR, ili PIB koji poseduju više Pravnih lica pojaviće logično prvo spisak firmi.

Dalje možete kliknuti na izabranu firmu sa spiska (kao na slici), ili strelicom sa tastature pomerati gore, dole i listati po spisku. U toku listanja u ostalim poljima će se pojavljivati podaci firme koja je trenutno markirana.

Za sledeće pretraživanje kliknite na taster "PONIŠTI".

<<< vrati se na pretraživanja


EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×