Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

JPC program - pretraga PDV DA/NE:

PDV DA/NE

Pretaživanje PDV Da/Ne:

Pretraživanje PDV-a sadrži dva polja. Prvo polje je za selekciju da li je firma u PDV-u, ili ne. Po default-u polje / padajući meni je podešeno na opciju "SVI" tako da sve ostale pretrage obuhvataju sve firme. Medjutim moguće je da se pretraži spisak firmi koje jesu i koje nisu u sistemu PDV-a kako u celom registru (cela Srbija) tako i suženo za pojedino Mesto, Opštinu, ili Okrug. Takodje je moguće pretražiti firme koje se bave odredjenom delatnošću, a koje jesu, ili nisu u sistemu PDV-a.

PDV padajući meni:


primer 1:

  • Podesite PDV meni na opciju DA.
  • unesite u polje "Opština" na primer: Novi Beograd
  • Kliknite "PRETRAŽI", ili pritisnite taster ENTER na tastaturi.

Rezultat je spisak firmi sa Novog Beograda koji su u sistemu PDV-a.

Za sledeće pretraživanje kliknite na taster "PONIŠTI".

primer 2:

  • Podesite PDV meni na opciju NE.
  • unesite u polje "Opština" opet Novi Beograd
  • Kliknite "PRETRAŽI", ili pritisnite taster ENTER na tastaturi.

Rezultat je spisak firmi sa Novog Beograda koji NISU u sistemu PDV-a i tako dalje.

Za sledeće pretraživanje kliknite na taster "PONIŠTI".

primer 3:

  • Podesite PDV meni na opciju DA.
  • unesite u polje "Šifra delatnosti" na primer: 5811, ili izaberite delatnost iz "liste delatnosti".
  • Kliknite "PRETRAŽI", ili pritisnite taster ENTER na tastaturi.

Rezultat je spisak firmi koje su registrovane na delatnost "5811 - Izdavaštvo" i koje su u sistemu PDVa.

Za sledeće pretraživanje kliknite na taster "PONIŠTI".

Ako izvršite pretragu samo za delatnost 5811, a na PDV padajućem meni-u označite "SVI" primetićete da je rezultat više izabranih firmi jer su prikazane sve 5811 zajedno i PDV /DA i NE i tako dalje. Možete kombinovati kako god vam je potrebno za pretragu.

<<< vrati se na pretraživanja


EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×