Jedinstveni registar pravnih subjekata u Srbiji! | Dnevna ažurnost! | Sve na jednom mestu uz podršku info-centra tel. 011/794-1320

JPC program - Pretraga po Nazivu firme:

Početno slovo Deo naziva Korišćenje spiska

Pretraga po početnom slovu:

Opcija "početno slovo" je uključena automatski po otvaranju programa i nije je neophodno kliknuti. Ako ste prethodno tražili preko opcije "sadrži" uključite ponovo: "početno slovo":


Kada počnete da unosite slova jedno po jedno, primetićete da se uvek pojavljuje prva sledeća firma po abecedi, ispisana do kraja. Vaše je da kucate dok ne dodjete do naziva tražene firme. Napr. kucajte: JPC. Pojaviće se sledeci zapis:


Nakon što ste kucali samo JPC već se pojavljuje ostatak naziva firme. Ova opcija vam pomaže utoliko što niste uvek u mogućnosti da znate kako se firma tačno zove.

Da biste izvršili pretragu i dobili podatke firme pritisnite taster Enter na tastaturi, kliknite jedanput mišem na "PRETRAŽI" iz menija, ili klinite jedanput mišem na strelicu u gornjem desnom uglu polja Naziv.

Podaci će biti ispisani svaki u svom označenom polju.

Za sledeće pretraživanje pritisnite taster "PONIŠTI".

Pretraga po delu naziva firme:

Veoma često niste u stanju da se setite kako se tražena firma tačno zove i da pritom nagadjate naziv, ili znate jedan deo naziva i želeli biste da pregledate spisak firmi koje taj deo naziva sadrže. Tada je neophodno da:

- kliknete levim tasterom miša na opciju "sadrži".

Za primer kucajte DDOR. Primetićete da se prilikom kucanja ne pojavljuje štafirani ostatak naziva.


Da biste izvršili pretragu i dobili podatke firme pritisnite taster Enter na tastaturi, kliknite jedanput mišem na "PRETRAŽI" iz menija, ili klinite jedanput mišem na strelicu u gornjem desnom uglu polja Naziv.

Rezultat pretrage neće biti ispisani podaci firme u poljima, vec spisak - lista firmi koje sadrže u sebi naziv DDOR ispisana ispod polja "Naziv firme":


Da biste pregledali podatke tražene firme prosto kliknite mišem na njen naziv u spisku. Napr. "RADNIČKI DDOR KOVIN" i izaći će podaci ove firme u ostalim poljima na ekranu.

Za pregledanje podataka druge firme sa spiska jednostavno ponovo kliknite mišem na naziv te druge firme i podaci će izaći u poljima u realnom vremenu.

Spisak - lista izabranih firmi može da se prelistava pritiskom na strelicu gore, ili dole na tastaturi. Kako odmotavate jednu po jednu firmu u oba pravca tako se istovremeno u poljima pojavljuju podaci firme koja je trenutno označena.

Za sledeće pretraživanje kliknite na taster "PONIŠTI".

Spisak (lista) izabranih firmi :

Kada vršite pretraživanja po adresi, delatnosti, delu naziva firme, veličini firme, PDV DA/NE, ili kombinujete pretraživanja, kao izbor neće izaći podaci konkretnog pravnog subjekta već spisak firmi sa koga morate izabrati dalje firmu čije ćete podatke pregledati.

Primer: u polje "Opština" ukucajte: A - ADA. Pritisnite taster ENTER na tastaturi, ili kliknite na "PRETRAŽI" u gornjem meniju.

Slika na ekranu je sledeća:


Izlazi spisak firmi iz opštine Ada.

1. Kliknite na firmu sa spiska za koju želite da pregledate podatke i podaci će izaći na ekranu. Kliknite na sledeću firmu sa spiska za koju želite da pregledate podatke. Upotrebite slajder (ručku) sa desne strane spiska da povlačite na dole, ili na gore po spisku.

2. Povucite strelicom sa tastature gore, ili dole i moći ćete da izlistate spisak po redu, a istovremeno sa listanjem će se pojavljivati podaci na ekranu firme koja je tranutno označena.

<<< vrati se na pretraživanja


EPS Distribucija
Infostan
JKP Beogradske elektrane
Beogradski vodovod i kanalizacije
Peštan
JPKP Lazarevac

Cover design:
Web design:

Top
×